Bestrijding in het groen

Precies weten waar

Planten en dieren die van nature niet voorkomen in Nederland of in Europa kunnen uitgroeien tot een plaag. Deze exoten kunnen een bedreiging vormen voor de natuur en de gezondheid van mensen. Daarom willen we schadelijke exoten uit onze omgeving weren.

Wereldwijd vormen invasieve exoten een grote bedreiging voor de natuur.

Daarom zijn internationale afspraken gemaakt om ze te bestrijden. 

Binnenkort leest u hier meer over hoe onze App kunt inzetten bij het bestrijden.