het beheer van watergangen

Precies weten waar

Toezicht en overzicht

Het onderhouden van duizenden kilometers watergangen in een omvangrijk beheergebied is een flinke uitdaging. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft dit werk uitbesteed aan een aantal aannemers en houdt daarop zelf het toezicht.

Voor de aansturing van het werk gebruikt het Hoogheemraadschap een beheerkaart waarin de aannemers hun uit te voeren werkzaamheden op de kaart nauwkeurig terugvinden. Zij maken gebruik van de MaaiApp voor de registratie van het uitgevoerde werk, voor meldingen over het werk, voor invoer van de locatie van maaiselhoopjes, en het toezicht op het uitgevoerde werk.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland had zich ten doel gesteld het hele proces te digitaliseren. En met de invoering van deze werkwijze is dat gerealiseerd.

Het waterschap wilde een bestaande en veel gebruikte App inzetten zodat ze niet zelf iets hoefden te ontwikkelen. Alle aannemers hebben toegang tot de App en zo krijgt het Hoogheemraadschap op eenduidige wijze alle werkzaamheden doorgestuurd en hebben ze op ieder gewenst moment een volledig en up-to-date overzicht van de werkzaamheden en voortgang in het hele beheergebied.

Positieve reacties

De reacties op het werken met de app en de kaart zijn positief:
snel en simpel in gebruik, overzichtelijk en éénduidig, precies kunnen zien waar, wat en tot hoever gemaaid moet worden, minder administratieve rompslomp, vereenvoudigde onderlinge communicatie en de toezichthouder heeft direct inzicht in de voortgang van de werkzaamheden.

Hoe werkt de GroenwerkApp?

De MaaiApp noemen we ook wel de GroenwerkApp omdat de app voor veel meer werkzaamheden dan alleen maaien kan worden gebruikt. Alle groen- en buitenwerkzaamheden die met een locatie op de kaart kunnen worden gezet, zijn met de GroenwerkApp op maat in te richten en uit te voeren.

Enkele voorbeelden van andere toepassingen waar de GroenwerkApp voor wordt gebruikt zijn:

  • bestrijding van de eikenprocessierups,
  • inspectie van afval containers,
  • groenonderhoud,
  • dakgoten inspectie,
  • onderhoud van zandbakken,
  • VTA inspecties en controle van brandkranen.

Appkaart

Het Hoogheemraadschap heeft de GroenwerkApp ingericht voor haar aannemers en de eigen toezichthouders. Iedere aannemer heeft zijn eigen interactieve Appkaart van het betreffende cluster. Daarin staan alle sloten die gemaaid moeten worden. Iedere machinist ziet zichzelf als een pijltje op de kaart en weet zodoende precies waar hij is en wat er moet gebeuren.

Overzichtskaart (klein deel van ’t beheergebied)

De machinist heeft in de App ook de mogelijkheid om te filteren   op deelgebied en de status van het uitgevoerde werk.

Daarnaast is er een mogelijkheid opgenomen in de App om te zoeken op trajectcode. Dit is een unieke code per sloot en wordt vaak gebruik in de administratieve verwerking en onderlinge communicatie.

Informatie opvragen, Informatie bewerken en Route opties.

Werkzaamheden afmelden

Zodra de maaiwerkzaamheden zijn uitgevoerd, meldt de machinist dit via de App af. Daarbij kan hij ook diverse meldingen maken en aangeven waar de maaiselhoopjes liggen. Dit helpt naderhand degene die deze op moet halen (knijperwagen) omdat de locatie precies bekend is op de kaart en hij er via de App naar toe kan navigeren. De werkvoorbereider van de aannemer heeft ook de App en krijgt zo een actueel overzicht en inzage in de voortgang van de werkzaamheden.

Nadat de werkzaamheden door de aannemer zijn geregistreerd, ziet de toezichthouder deze in zijn Appkaart. Door middel van verschillende kleuren is het zeer eenvoudig om te zien of een sloot gepland staat of is uitgevoerd en gecontroleerd dient te worden.

Kaart beheergebied

Op het kantoor van het Hoogheemraadschap beschikt men over een online kaart van het hele beheergebied. Deze kaart biedt een actueel overzicht van alle werkzaamheden, controle van de toezichthouders en de meldingen die gedaan zijn. Alle informatie is eenvoudig te raadplegen met een simpele muisklik, filteren, printen en te downloaden.

Online overzichtskaart

Digitaal werken

De GroenwerkApp ondersteunt alle betrokkenen bij het maaiwerk: werkvoorbereider, machinist en toezichthouder. Het volledige werkproces is in de App geconfigureerd en alle informatie is digitaal beschikbaar. Het gebruik van de App en de online viewer/kaart zorgen ervoor dat onderlinge communicatie sneller verloopt, de status van de werkzaamheden overzichtelijker is en de administratie eenvoudiger.